In sistemul public de pensii se acorda ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana, care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau in lipsa acestora orice persoana care face aceasta dovada.

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare

AJUTORUL DE DECES SE ACORDA, DUPA CAZ, PE BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE:

 • Cerere pentru acordarea ajutorului de deces
 • Certificat de deces (original si copie)
 • Act de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie)
 • Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (chitanta preot sau declaratie notariala pentru alte culte religioase, original si copie)
 • Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
 • Adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).
 • Declaratie notariala a solicitantul ajutorului de deces  din care sa reiasa ca decedatul nu a avut venituri la data decesului, iar solicitantul ajutorului de deces a avut in ingrijire persoana decedata si ca a suportat cheltuielile de inmormantare.

Cuantum ajutor deces:

Perioada decesuluiCuantum ajutor deces (lei)
începând cu 12.03.20215380
09.01.2020 – 11.03.20215429
15.03.2019 – 08.01.20205163
06.01.2018 – 14.03.20194162

************************************

ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES PREVAZUT DE LEGEA 263/2010

 PENTRU PERSOANE DECEDATE – ASIGURATE IN SISTEMUL PUBLIC LA DATA DECESULUI

  • Carte de identitate a solicitantului de ajutor deces, in original si copie.
  • Certificatul de deces al persoanei decedate in original si copie.
  • Dovada suportarii cheltuielilor de inmormantare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in original si copie (factura, chitanta).
  • Adeverinta de salariat la momentul decesului sau de incetare a contractului de munca pe motiv de deces, eliberata de unitatea angajatoare, pe numele persoanei decedate, in original.
  • Extras REVISAL (raport salariat), eliberat de unitatea angajatoare sau de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, pe numele persoanei decedate, in original.
  • Cerere pentru eliberarea ajutorului de deces si declaratie pe propria raspundere pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare, completate de solicitantul ajutorului de deces, formulare obtinute si completate la Casa Judeteana de Pensii.
  Cuantum ajutor deces:Perioada decesuluiCuantum ajutor deces (lei)începând cu 12.03.2021538009.01.2020 – 11.03.2021542915.03.2019 – 08.01.2020516306.01.2018 – 14.03.20194162

************************************

PENTRU PERSOANE DECEDATE – NEASIGURATE IN SISTEMUL PUBLIC LA DATA DECESULUI

(doar pentru rude gradul I ASIGURATE – sot/sotie, fiu/fiica)

  • Carte de identitate a solicitantului de ajutor deces, in original si copie.
  • Certificatul de deces al persoanei decedate in original si copie.
  • Documente care atesta calitatea de ruda de gradul I a solicitantului de ajutor de deces cu persoana decedata – certificat de nastere, casatorie, in original si copie.
  • Dovada suportarii cheltuielilor de inmormantare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in original si copie, in original si copie (factura, chitanta).
  • Adeverinta de salariat eliberata de unitatea angajatoare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in original.
  • Extras REVISAL (raport salariat), eliberat de unitatea angajatoare sau de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in original.
  • Cerere pentru eliberarea ajutorului de deces si declaratie pe propria raspundere pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare, completate de solicitantul ajutorului de deces, formulare obtinute si completate la Casa Judeteana de Pensii.
  • Declaratie notariala a solicitantul ajutorului de deces din care sa reiasa ca decedatul nu era pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii la data decesului, iar solicitantul ajutorului de deces a avut in ingrijire persoana decedata si ca a suportat cheltuielile de inmormantare.
  Cuantum ajutor deces:
  • Perioada decesuluiCuantum ajutor deces (lei)începând cu 12.03.2021269009.01.2020 – 11.03.2021271515.03.2019 – 08.01.2020258206.01.2018 – 14.03.20192081

sursa: Casa Nationala de Pensii